Splošni pogoji

Namen pogojev poslovanja je jasno definirati prodajne pogoje med prodajalcem (v nadaljnjem besedilu »prodajalec«) in njegovimi kupci (v nadaljnjem besedilu »kupec«).

Po pogodbi se kot kupec razume vsaka fizična ali pravna oseba, ki je opravila nakup v trgovini »www.rodica.si«. Nosilec dejavnosti je podjetje:  MARINKO RODICATruške 1c, 6273 Marezige, davčna številka: SI 68143796.

Reklamacija

Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je ponudnik izrecno obljubil, če je ponudnik izročil napačne izdelke, v napačni količini ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Kupec lahko blago reklamira v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake.

Kupec je ob reklamaciji dolžan predložiti reklamacijski zapisnik, račun, blago ali fotografije v visoki ločljivosti.

Prevzem blaga

Blago se ob nakupu prevzame v prostorih: Marinko Rodica, Truške 1c, 6273 Marezige.

Nakup blaga

Kupec lahko preko spletne strani odda izpolnjen obrazec za povrpaševanje ali prodajalca kontaktira na mail info@rodica.si. Prodajalec v najkrajšem možnem času kupcu na mail odgovori s pripravljeno ponudbo. 

Pritožbe

Kupec lahko vloži pisno pritožbo v trgovini prodajalca, jo pošlje na naslov prodajalca oziroma po elektronski pošti na naslov: info@rodica.si

Prodajalec bo na prejeto pritožbo odgovoril v najkrajšem možnem času, najkasneje pa 15 dni od dneva prejema pritožbe.

Spori

Prodajalec se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora.

To je tudi glavna ovira, da kupec/prodajalec ne sprožita spora pred sodiščem, zato si prodajalec prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. z izvensodno poravnavo, če pa to ne bi bilo možno, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Kopru.