SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine »www.rodica.si« so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

Spletna trgovina »www.rodica.si« je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabnikom. Upravlja jo Marinko Rodica, Truške 1C, 6273 Marezige, v nadaljevanju ponudnik.

Uporabnik je oseba, ki dostopa do spletne trgovine »www.rodica.si«, v nadaljevanju kupec.

Z obiskom spletne strani in oddajo povpraševanja kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja na spletni strani »www.rodica.si« ter se z njimi v celoti strinja.

PODATKI O PONUDNIKU

Marinko Rodica
Truške 1C
6273 Marezige
DŠ: SI 68143796
Matična številka: 2496925000
DDV zavezanec: DA

 

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu zagotovil naslednje informacije:

 • Identiteto podjetja (ime in sedež podjetja)
 • Kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-mail, telefon)
 • Bistvene značilnosti blaga
 • Pogoji dostave artiklov (stroški, način in rok dostave)
 • Jasno in nedvoumno označene cene ter razviden prikaz, ali že vsebujejo davke in stroške dostave)
 • Možen način plačila
 • Časovna veljavnost ponudbe.

SKLENITEV PRODAJNE POGODBE

Kupec, ki želi s ponudnikom skleniti prodajno pogodbo za nakup ponudnikovih izdelkov, mora ponudniku posredovati povpraševanje za nakup preko obrazca »POVPRAŠEVANJE). Kupec lahko povpraševanje odda kateri koli dan v tednu 24 ur na dan.

Kupec mora v obrazec »POVPRAŠEVANJE« vnesti naslednje podatke, ki so obvezni za veljavnost povpraševanja:

 • Ime in priimek kupca;
 • Naslov kupca,
 • Telefonsko številko kupca,
 • Elektronski naslov kupca.

Kupec odgovarja za podatke, dane v procesu oddajanja povpraševanja.

Ponudnik bo po prejemu popolnega povpraševanja kupca po njegovih izdelkih izdelal ponudbo s predračunom, ki jo bo posredoval na kupčev elektronski naslov. Ponudnik bo ponudbo izdelal naslednji dan oziroma najkasneje v treh dneh od prejema kupčevega povpraševanja. Ponudba je veljavna sedem delovnih dni od datuma, navedenega v ponudbi, po poteku tega datuma pa ponudba ponudnika ne veže več.

V ponudbi bo ponudnik specificiral izdelke, za katere je kupec posredoval povpraševanje, s cenami, kot izhajajo iz vsakokratnega cenika ponudnika ter s stroški dostave. Prav tako bo navedel podatke, ki so potrebni za uspešno izvedbo plačila.

Ponudbo lahko ponudnik spremeni po prejemu pisne prošnje kupca za spremembo ponudbe, ki jo kupec posreduje v roku veljavnosti ponudbe na ponudnikov elektronski naslov info@rodica.si.

Prodajna pogodba je sklenjena, ko kupec nakaže celotno vrednost izdelkov in stroškov dostave na ponudnikov TRR. Ob plačilu celotne vrednosti predračuna se predračun šteje za račun.

POMEMBNO OPOZORILO

Izdajanje in dostava vina in žganih pijač se lahko izvede samo osebam, starejšim od 18 let. Zato mora biti kupec v času oddaje naročila polnoleten. V nasprotnem primeru ponudnik odstopa od pogodbe. Kupec s strinjanjem s splošnimi pogoji potrjuje, da je starejši od 18 let. Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

CENA

Ponudnik prodaja svoje izdelke po cenah, ki so navedene ob izdelkih na spletni strani, so jasno in nedvoumno prikazane.

Navedene cene so v evrih in vključujejo DDV, ne vključujejo pa stroškov dostave.

Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja cen. Veljavna je tista cena, ki je objavljena na dan naročila t.j. na dan zaključka in oddaje naročila.

Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek obrazca »POVPRAŠEVANJE« oddanega na spletni strani »www.rodica.si«.

NAČIN PLAČILA

Ponudnik zagotavlja zgolj plačilo po predračunu z nakazilom na ponudnikov TRR, ki ga navede na predračunu.

ODPREMA IZDELKOV, DOSTAVA IN STROŠKI DOSTAVE

Ponudnik bo izdelke odpremil v roku treh delovnih dni po prejemu celotnega plačila po ponudbi.

Za ponudnika dostavo izvajata gospodarski družbi INTEREVROPA d.d., Globalni logistični servis, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, matična št. 5001684, in DPD, kurirska in paketna distribucija, d.o.o., Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana. Ponudnik si pridržuje pravico do izbire druge dostavne službe.

Ponudnik obračunava stroške dostave na območju Republike Slovenije v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom dostavne službe, in je vezan na težo pošiljke (naročenih izdelkov ponudnika). Za naročila, večja od 50 eur z DDV je dostava brezplačna. Stroški dostave niso všteti v ceno izdelkov, so pa opredeljeni v predračunu.

Ponudnik obračunava stroške dostave v preostale države v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom dostavne službe, ki jih navede na predračunu.

Rok dostave naročenega blaga je odvisen od splošnih pogojev dostavne službe in zanj ponudnik ne odgovarja.

V primeru, da je paket v katerem je kupec prejel naročene izdelke fizično poškodovan, v njem manjka del naročila ali kaže znake odprtja, mora kupec sporočiti reklamacijo pri dostavni službi in ponudniku v vednost na elektronski naslov info@rodica.si.

Za izgubo ali poškodbo pošiljke odgovarja dostavna služba. Ponudnik v primeru poškodbe ali izgube pošiljke pošlje novo po obvestilu kupca, ki ga ta posreduje na elektronski naslov ponudnika info@rodica.si.

ODSTOP OD POGODBE IN VRAČILO KUPNINE

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) ima kupec pravico, da v 14. dneh od prevzema izdelkov odstopi od naročila.

Kupec lahko izdelke ponudnika vrne na podlagi obvestila na elektronski naslov ponudnika info@rodica.si.

Kupec mora izdelke ponudnika vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe.

Izdelke mora kupec vrniti nepoškodovane, originalno zapakirane in v nespremenjeni količini na naslov Marinko Rodica, Truške, Truške 1C, 6273 Marezige.

Kupec mora ob vračilu izdelkov priložiti kopijo predračuna, osebne podatke ter številko transakcijskega računa, kamor se bo kupnina vrnila.

Stroške vračila izdelkov v celoti plača kupec.

Ponudnik bo kupcu vrnil celotno kupnino v roku 15 dni po prejemu vrnjenih izdelkov.

ZAVRNITEV NAROČILA

Ponudnik si pridružuje pravico, da lahko zavrne naročilo, za katerega ugotovi, da ga ne more izvesti.

REKLAMACIJE

V kolikor bi se na dostavljenih izdelkih ponudnika pokazale kakršne koli napake (v kakovosti, količini ali vrsti naročenih izdelkov), mora kupec te napake grajati ponudniku najkasneje v roku dveh mesecev od ugotovitve napake, sicer izgubi pravice, ki mu gredo v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Obligacijskim zakonikom (OZ).

Ponudnik bo reklamacije reševal v skladu z veljavno zakonodajo in si bo prizadeval za čim bolj ugodno rešitev.

VARNOST SPLETNE TRGOVINE

Ponudnik zagotavlja ustrezna tehnološka sredstva in varnostno-zaščitne sisteme, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo ali zlorabo podatkov.

VAROVANJE PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov kupca. Ti bodo uporabljeni izključno za vodenje računov, ponudb in ostalo potrebno dokumentacijo. Uporabnik podatkov ne bo posredoval nepooblaščenim tretjim osebam.

Za izvedbo nakupa v spletni trgovini ponudnik potrebuje naslednje osebne podatke:

 • Ime in priimek kupca;
 • Naslov kupca,
 • Telefonsko številko kupca,
  Elektronski naslov kupca.

Za posredovane osebne podatke kupca velja politika varstva osebnih podatkov, ki je objavljena na spletni strani »www.rodica.si«.

KONČNE DOLOČBE

Ponudnik si bo prizadeval, da bo v čim krajšem možnem času obravnaval pritožbo in o tem obvestil kupca.

Ponudnik si bo prizadeval, da bo morebitne spore s kupcem rešil na miren način, če pa to ne bo mogoče, je za spore med ponudnikom in kupcem določena pristojnost sodišč v Republiki Sloveniji.

Za pogodbeno razmerje med ponudnikom in kupcem velja pravo Republike Slovenije, predvsem določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Obligacijskega zakonika (OZ).

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev kadarkoli oziroma brez predhodnega obvestila. Sprememba splošnih pogojev velja z dnevom objave na spletni strani »www.rodica.si«.

Objavljeno dne 30. 9. 2020