Ekološko kmetovanje je način in oblika kmetovanja, ki temelji na ravnovesju med tlemi (zemljo), rastlinami, živalmi in človekom ter sklenjenem kroženju hranil vseh vključenih elementov. Pazljivo ravna z naravnimi viri, varuje okolje, naravo, živali in vodo.

d
Glavne prednosti:
 • Ekološko kmetovanje zagotavlja pridelavo visoko kakovostne in varne hrane.
 • Temelji na izboljševanju ali vsaj ohranjanju rodovitnosti tal ter biotske raznovrstnosti. 
 • Uporabljajo se naravne metode za zatiranje bolezni, škodljivcev in plevela.
 • Prepovedana je uporaba mineralnih gnojil, sintetičnih sredstev za varstvo rastlin in gensko spremenjenih organizmov.
 • Prispeva k ohranjanju kulturne kmetijske krajine in pozitivno vpliva na razvoj podeželskih območij; lahko ustvarja več delovnih mest in omogoča več vrst dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, zlasti v predelavi živil, trženju in turizmu.
 • Ustreznost ekološke pridelave in predelave na kmetijah nadzirajo kontrolne organizacije s postopki redne in izredne kontrole, ki:
 • preverjajo dejansko stanje na kmetiji (pregled površin, kmetijskih objektov, skladišč, zapisov) in
 • ugotavljajo skladnost s predpisi za ekološko kmetijstvo (kontrolno poročilo, določitev potrebnih ukrepov.
Zakaj je ekološko pridelana hrana za pridelovalca in potrošnika tako dragocena?
 • Pridelki iz ekološke pridelave so pridelki najvišje kakovosti. 
 • Pridelani so na popolnoma naraven način v sozvočju z naravo in človekom.
 • Odlikuje jih višja vsebnost hranilnih snovi vitaminov, mineralov in antioksidantov.
 • Ne vsebujejo nevarnih pesticidov in drugih škodljivih snovi.
 • Pri predelavi se ne uporablja nepotrebnih dodatkov, ojačevalcev okusa, barvil ter naravno-identičnih ali umetnih arom.
 • Ekološka pridelava poteka v skladu z natančno določenimi strogimi predpisi in pod rednim nadzorom pooblaščenih certifikacijskih organov.
d
s